lighting & effect

Dual Messenger trên Samsung J7 Pro, dùng cùng lúc 2 tài khoản mạng xã hội

Có những người dùng sở hữu cùng lúc nhiều tài khoản Facebook, Zalo cho những mục đích khác nhau. Trên smartphone, việc sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một máy không đơn giản. Phương án phổ biến nhất là cài đặt ứng dụng của bên thứ ba, hoặc sử dụng tài khoản Facebook trên...